حمل و نقل یخچالداران مشهد

حمل و نقل یخچالداران مشهد

تبلیغات رایگان

حمل و نقل یخچالداران مشهد

شرکت جی سرویس
ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالی و فریزری
تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار
تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالی مشهد و در تمام نقاط استان
حمل و نقل یخچالداران مشهد
تماس 24 ساعته:
09222143383